2010. november 11., csütörtök

BEMERÍTKEZÉS 1. rész

Két hét múlva bemerítkezés!!! Már alig várom...a teremben állítjuk fel a felfújhatos medencét és az istentisztelet keretein belül lesz. Annyira jó, hogy a teljes gyülekezet ott tud lenni!

Leírok néhány információt a bemerítkezésről. Amit jó ha tudunk mindannyian, de főleg azok, akik most szeretnének majd bemerítkezni, akár Pesten, akár itt Szegeden. Mondhatjuk, hogy ezek amolyan GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK. Íme...

I. Miért Kéne Bemerítkezzek?

1. Krisztus példáját követed.
„Abban az időben történt, hogy Jézus eljött Galilea tartomány Názáret nevű városából, és János bemerítette őt a Jordán folyóba.” (Márk 1:9)

2. Mert Ez Krisztus Parancsa.
„Úgyhogy menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet! Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében! Arra tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek!” (Máté 28:19-20)

3. Bemutatja, Hogy Tényleg Újjászületett Hívő Vagyok.
„Ha engedelmeskedünk annak, amit Isten mondott nekünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy valóban megismertük őt.” (1János 2:3)

II. Mit Jelent A Bemerítkezés?

1. Bemutatja Krisztus halálát, eltemetését és feltámadását.
„…Krisztus a mi bűneink miatt halt meg…eltemették, de a harmadik napon feltámadt....” (1Korinthus 15:3-4)
„Ez akkor történt, amikor bemerítkeztetek, és ezzel Krisztussal együtt eltemettek benneteket. Ugyanakkor azonban Krisztussal együtt fel is támasztott benneteket Isten…” (Kol 2:12)


2. Bemutatja az új életem.
„Így hát, ha valaki Krisztusban van, az az ember már az Új Teremtéshez tartozik! Ami benne régi volt, az elmúlt, és minden tekintetben újjá (új teremtéssé) lett! (2Korinthus 5:17)
„Amikor belemerültünk Jézus halálába, akkor el is temettek bennünket vele együtt. Ez pedig azért történt, hogy mi is új életben induljunk el, ugyanúgy, mint ahogy Krisztust az Atya-Isten dicsőséges hatalma feltámasztotta a halálból.” (Róma 6:4)

3. A bemerítkezés nem tesz Téged kereszténnyé.
„Mert a kegyelem tette lehetővé, hogy a hit által megmeneküljetek. Ezt pedig nem ti vittétek véghez, hanem Isten ajándékozta nektek. De nem is a jócselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. (Efézus 2:8-9)

III. Miért Kell Teljesen Víz Alá Merülni?

1. Mert Jézus is így lett bemerítve.
„Ezután Jézus bemerítkezett. Ahogy feljött a vízből…” (Máté 3:16)

2. A Bibliában feljegyzett bemerítések mind így történtek.
(például) „Mindketten belementek a vízbe, és Fülöp bemerítette a minisztert. Amikor feljöttek a vízből…” (Apcsel 8:38-39)

3. A „bemerítés” szó azt jelenti, hogy „víz alá meríteni”.

4. Ez mutatja be a legjobban az eltemetést és feltámadást
(olvasd el Róma 6:1-11)

IV. Kicsoda Merítkezzen Be?

Mindenki, aki hisz Jézus Krisztusban. Hívő az, aki felismerte, hogy a bűne elválasztja őt Istentől. Minden erőfeszítését és törekvését a vallásos tevékenységekben és jó cselekedetekben feladja. Rájön arra, hogy a bűneiért Jézus Krisztus halála a kereszten az egyetlen dolog, ami áthidalja az Isten és közte lévő szakadékot. Hívő az, aki úgy döntött, hogy egyedül csak Krisztusban bízik az üdvösségéért. Ha eljutottál erre a pontra szellemi utazásod során, akkor készen állsz arra, hogy bemerítkezz (Apcsel 2:41; 8:12-13).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése