2010. november 22., hétfő

Jézus Tanítványozási Módszerei 1. rész

Sokféle módon mérjük az érettséget. Van ahol a gyülekezet mérete alapján. Más helyeken a Biblia ismerete alapján. De az érettség biblikus bizonyítéka a GYÜMÖLCS. Máté 7:17-20-ban Jézus azt mondja: „Ugyanígy minden jó fa jó gyümölcsöt érlel, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem…Tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket.” Tehát az érettség a gyümölcsökről szól.

Hányszor hallhattunk már olyasmi kijelentéseket, hogy „Isten nem vár sikereket, csak annyit, hogy legyünk hűségesek!” Pásztor, vagy bárki, ez csak fél igazság. A Biblia világosan beszél arról, hogy Isten többet vár, mint hűség. Gyümölcs termést is. Az egész Új Szövetségen végig vonul. Sokan csodálkozni fognak, amikor Jézus rákérdez majd, hogy „Nem teremtél gyümölcsöt?” Emlékezz, Jézus megátkozta azt a füge fát, ami nem termett gyümölcsöt!

Isten gyümölcs termést szeretne az életünkben. És újra meg újra, meg újra elmondja. De hogyan segíthetünk embereknek szellemi gyümölcsöt teremni? Hogyan segíthetünk, hogy érett, küldetés tudatú hívőkké váljanak, akik szolgának mások felé? Hagyjuk most a különböző stílus irányzatokat, gyülekezeti szokásokat, hagyományokat, hogy „mi ezt itt így és így csináltuk” vagy „mi ezen nőttünk fel!” dumákat. Az érdekel, hogy JÉZUS hogyan segített az embereknek, hogy gyümölcs termők legyenek.

Jézus a János 17 imájában ezt mondta „Én megdicsőíttettelek téged ezen a földön. Befejeztem a munkát, amivel megbíztál.” (4.vers) Még nem is ment a keresztre, akkor milyen munkáról beszél? Ez Krisztusnak a bevégzett munkája – tanítványokat nevelt.

Hogyan fejezte be a feladatát, munkáját? János 17-ben, Jézus imájából megtudjuk.

1. Üdvösségre vezette őket. A 2. versben „Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy örök életet adjon azoknak, akiket neki adtál!” Ennek nyilvánvalónak kellene lennie. A tanítványság az evangelizálással kezdődik. Természetes, hogy olyanokat akarok tanítványozni, akik már keresztények. De emlékezz, Jézus pogányokkal kezdte. Előbb meg kell nyerjük őket, és csak azután jön a tanítványozás, képzés. A szellemi születés mindig megelőzi a szellemi növekedést.

2. Az Igét tanította nekik. Jézus Isten Igéjét tanította a tanítványoknak. Nincs olyan szellemi növekedés, ami nem Isten Szent Írásán alapulna. A 8. versben ezt mondja „Amiket tőled hallottam, megtanítottam nekik. Ők pedig elfogadták…” és a 14. versben „Amiket tőled hallottam, megtanítottam nekik.” Isten Igéje az alapja a tanítványozásnak. Azt akarod, hogy az emberek szellemileg növekedjenek és gyümölcs termők legyenek? Vedd rá őket, hogy belemenjenek Isten Igéjébe minden nap. Az, hogy biblia iskolai órákat vagy üzeneteket hallgatnak naponta – legyenek akármilyen jók és felkentek – nem fog abban annyira segíteni a gyümölcs termésben, mint az, hogy ÖNMAGUK elmerüljenek Isten Igéjében.

3. Imádkozott értük. Ahhoz, hogy az emberek szellemileg növekedjenek, imádkoznod kell értük. Ez is része a pásztorolásnak. Nem csak magadért és az üzenetért imádkozol…az embereidért is. Jézus ezt mondta a 9. versben: „Értük imádkozom most, és nem a hitetlenekért. Azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid.” Velük és értük imádkozni. Pál is követte Jézus példáját. Igazából szinte minden levelét imádsággal kezdi.

4. Ellenőrizte őket. Jézus ezt mondta „Amíg velük voltam…” Nem tudsz olyasvalakit tanítványozni, akivel nem töltesz időt. Pásztor, együtt kell legyél az emberekkel, ha azt akarod, hogy növekedjenek. OK, arra nem leszel képes, hogy mindenkit „ellenőrizz”, vagy mentorálj. De valahogy a gyülekezetben szükség van egy rendszerre, amin keresztül megtörténik ez. És egyáltalán nem a bibliaiskolára gondolok. Szükséged van házicsoport vezetőkre, vagy másokra, akik nyomon követhetik az embereket. Jézus megvédte a tanítványait a hamis tanítóktól és megtartotta őket, hogy vissza ne csússzanak. Védelmezte őket. Szolgálata végén azt mondta, hogy egyet sem veszített el közülük – csak Júdást, hogy az Írásokat betöltse. TEHÁT, ha azt akarod, hogy az emberek növekedjenek, akkor szükséged van valamiféle elszámoltathatóságra a szolgálatodban.

Folyt. köv.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése